ZARZĄD

Zarząd

Prezydent: Janez Lipec (Slovenija – Prezydent ZNHS)

Wiceprezydent: Olgierd Bojke (Polska – Prezes PFNW)

Wiceprzewodniczący: Walter Goth (Niemcy – Przewodniczący GNFA)

Małgorzata Borzeszkowa (Polska – sekretarz)

Toni Goth – dr Rüdiger Carlberg (Niemcy)

Dr Martina Mlakar (Slovenija)

 

Rada nadzorcza:

Joza Mervar – Barbara Conrad – Arkadus Kozak

 

Komitet dyscyplinarny

Robert Brzeziński – Christine Endraß – Oton Planko