SZKOLENIA

ENWO będzie oferować wyłącznie wykwalifikowanych trenerów w państwach członkowskich. Edukacja w zakresie nowych dyscyplin sportowych lub nowych modułów dla istniejących programów musi być poświadczona na konwencjach edukacyjnych ENWO.

Warsztaty odbędą się na przemian w każdym z krajów członkowskich. Zgodnie z konwencją kraje członkowskie będą mogły certyfikować nowe programy i trenerów na poziomie ‘master’.Celem jest gromadzenie najnowszych odkryć naukowych z zakresu profilaktyki medycznej. Wyniki najnowszych badań będą przedstawione nie tylko zainteresowanym naukowcom, ale także, w zrozumiałej formie,  ogółowi społeczeństwa.

New Walking, jest nowoczesnym systemem treningowym wywodzącym sie z doświadczeń Nordic Walking. Jest rozwinięciem idei sportu powszechnego opartej o najnowsze badania naukowe oraz najnowszą praktykę trenerską. Korzysta z doświadczeń specjalistów IT oraz marketingu, prowadząc badania dotyczące zastosowania nowych aplikacji, urządzeń mobilnych w monitorowaniu treningów. Jest nową modą na utrzymanie zdrowia przy pomocy prostych przyborów możliwych do wykorzystania w domu i najbliższym otoczeniu.

Głównym celem jest uruchomienie i wzmocnienie  obręczy barkowej osadzonej na dobrze wytrenowanej obręczy biodrowej. New walking jest sportem out-door z elementami treningowymi możliwymi do realizacji w przestrzeni in – door.

New walking to system treningowy oddziaływający kompleksowo na większość mięśni człowieka ze szczególnym naciskiem na mięśnie obręczy barkowej i obręczy biodrowej. New walking jest treningiem funkcjonalnym – naśladującym naturalne czynności – wykonywane przez człowieka przed erą komputerową . W treningu New Walking  szczególną uwagę poświęca się mięśniom posturalnym, odpowiedzialnym za prawidłową postawę ciała.. Wiodącym przyborem są kijki do nordic walking, bungy pump oraz pro-x- walker.

W treningu NW mają zastosowanie metody nauczania klasycznego klasycznego Nordic Walking, Bungy Pump, pro-x-walker, smovey oraz inne,  szczególnie odziaływujące na obręcz barkową i mięśnie posturalne.

 

New walking posiada trzy poziomy aktywności:

poziom zdrowia, poziom fitness, poziom sport

New Walking dedykowany jest do osób dotkniętych syndromami siedzącego  trybu życia ze szczególnym uwzględnieniem syndromu metabolicznego. Jest treningiem zdrowotnym niezbędnym do utrzymania sprawności fizycznej.

New Walking jest fitnesowym  systemem treningowym, skierowanym do ludzi  regularnie trenujących.

New Walking jest systemem pozwalającym realizować cykle treningowe przeznaczone dla sportowców oraz uczestniczyć w zawodach sportowych.

New Walking aktywizuje duże grupy społeczne, zaspokaja potrzeby kontaktu bezpośredniego, ułatwia relacje międzyludzkie, rozwija społeczne postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne, poszanowanie energii i inne ważne problemy lokalne i globalne.

New walking jest platformą rozwoju sportu powszechnego. Pozwala adoptować nowości i zdobycze naukowe związane ze sportem out-door. Jest koncepcją otwartą , adaptującą się do zmieniających się warunków z zachowaniem celu głównego.