O ENWO

Idea powstania ENWO zrodziła się  w 2011 roku w Londynie, a została rozwinięta w 2013 roku w Gdańsku.

Główną ideą była bliższa współpraca pomiędzy krajami europejskimi, która przyczyniłaby się do daszego rozwoju Nordic Waking  i związanych z nimi aktywności, między innymi wersji sportowej  nordic walking.

Zveza za nordijsko hojo w rekreacijo Slovenije (ZNHS) została założona w 2007 roku. Jej przewodniczącym był ówczesny prezes Andrej Švent, który rozpoczął działalność w 2002 roku w dziedzinie Nordic Walking w Słowenii.
W 2011 roku nastąpiła zmiana nazwy na ZVEZA ZA NORDIJSKO HOJO SLOVENIJE, której przewodzi prezydent Janez Lipec.
ZNHS jest członkiem pozarządowej Światowej Organizacji Sportu dla Wszystkich (TAFISA), wspieranej i uznawanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Światową Organizację Zdrowia WHO i od 2016 roku jest członkiem międzynarodowej organizacji ENWO.
W czasie, kiedy Zveza ZNHS działała, było około 400 wykwalifikowanych instruktorów nornic walking, którzy nauczyli nw około 10 000 Słoweńców, używając systemu ” 10 kroków INWA „. Od 2015 r. większość aktywnych instruktorów i przewodników prowadziła proces kształcenia w ramach  SZS (Słoweńskie Stowarzyszenie Narciarskie) i posiadała licencję słoweńską. Jako instruktorzy nornic wal king  i biegów narciarskich mogą samodzielnie prowadzić zajęcia obu dyscypin.
Cele ZNHS
Promowanie aktywności fizycznej wśród społeczeństwa  i przyczynianie się do rozwoju nordic walking i rekreacji w Republice Słowenii, wraz z następującymi zadaniami:
 • dbanie o poziom pracy zawodowej w organach ZNHS i wśród członków;
 • promowanie rekreacji sportowej, której celem jest utrzymanie i budowanie zdrowia wśród ludzi, co postrzegamy jako dobre i aktywne wykorzystanie wolnego czasu;
• rozwijanie i wzmacnianie kontaktów  z organizacjami i organizacjami sportowymi w Słowenii i za granicą.

Po opuszczeniu INWA osoby kierujące organizacjami ZNHS, GNFA i PFNW postanowiły założyć stowarzyszenie, które współpracuje na szczeblu europejskim, a koncentruje się nie tylko na NW, ale także na pokrewnych aktywnościach fizycznych. Aby móc dotrzeć do jak największej liczby osób, należy uwzględniać wszystkie rodzaje aktywności fizycznych związane z ruchem, w tym przy użyciu  różnych przyborów sportowych (na przykład Bungypump lub Pro-X walker). Nordic Walking jest oczywiście istotnym elementem centralnym w ENWO, podobnie jak każda aktywność włączająca ruch.

Jednym z celów ENWO jest program „mental nordic walking”, oferowany przez ENWO wyłącznie na szczeblu europejskim. Ten program, który został naukowo przebadany, został opracowany dzięki współpracy GNFA i GfG – Towarzystwa Treningu Mózgowego (Gesellschaft für Gehirntraining) w Niemczech. Tutaj sporty związane z ruchem połączone są z ćwiczeniami umysłowymi. Nasze społeczeństwo w oparciu o wiedzę stawia sobie coraz większe wymagania. Zgodnie z badaniami opinii publicznej, kondycja psychiczna, zdrowie psychiczne i zdrowie (w tym porządku) znajdują się na liście życzeń większości dorosłych. Aby to osiągnąć, powinniśmy być umysłowo i fizycznie sprawni. Dlatego rozwijamy zakres opieki zdrowotnej, sprawności fizycznej i umysłowej, wyżywienia i sportu.  Sprawność fizyczna i psychiczna uzupełniają się.

Dalszymi ważnymi elementami (wykres) w programach ENWO są imprezy w NW, w tym zawody NW na poziomie europejskim z Pucharem Europy ENWO i Mistrzostwami Europy oraz konwencje ENWO, które  będą się odbywały kolejno w każdym z państw członkowskich. Obecnie 3 kraje są członkami ENWO: Niemcy, Polska i Słowenia.
ENWO jest organizacją skupiającą kraje europejskie, otwartą jednak  na współpracę z organizacjami krajowymi i regionalnymi z innych kontynentów.

ENWO jest organizacją non-profit i jest oficjalnie zarejestrowana od 14.02.2017 (miasto Upravna Enota Lubljana / Republika Slovenija).

ENWO promuje współpracę w zakresie aktywności fizycznej wśród uprawiających tą dyscyplinę  sportowców i trenerów z krajów europejskich oraz przyczynia się do rozwoju nordic walking / new walking i rekreacji oraz turystyki w krajach Europy. ENWO koordynuje kwestie edukacyjne państw członkowskich i organizuje imprezy wspierające kontakty międzyludzkie w oparciu o sport.

ENWO współpracuje ze uniwersytetami i wyższymi szkołami zawodowymi w celu opracowania programów szkoleniowych dla trenerów, instruktorów i innych profesjonalistów zajmujących się sportem, których celem jest doradzanie i propagowanie aktywności fizycznej wśród osób  chcących  podjąć określony sport. (Wyciąg z wytycznych 11 -EU)

W propagowanych programach treningowych występuję jedynie niewielkie ograniczenia zdrowotne dotyczące programów ćwiczeń skierowanych do tak wielu grup społecznych i wiekowych, jak to możliwe (np. programy new walking, trening siłowy i ćwiczenia układu sercowo-naczyniowego, kursy dla seniorów i młodzieży) stanowią integralną część oferty ENWO (Wyciąg z wytycznych 12 -EU)