KRAJE CZŁONKOWSKIE

Regularni Członkowie
Każda osoba, zainteresowana sportem (New Walking) może zostać członkiem ENWO. Jedynym warunkiem jest członkostwo w oficjalnym stowarzyszeniu / federacji sportowej zarejestrowanej w kraju europejskim, która jest już członkiem ENWO i akceptuje jej statut.

Współpracownicy
Podmioty, stowarzyszenia, osoby przestrzegające statutu ENWO wspierający cele i filozofię stowarzyszenia w jakikolwiek sposób, i będące prawnie zarejestrowane w Europie. Nie mają jednak prawa głosu.

Zveza za nordijsko hojo w rekreacijo Slovenije (ZNHS) została założona w 2007 roku. Jej przewodniczącym był ówczesny prezes Andrej Švent, który rozpoczął działalność w 2002 roku w dziedzinie Nordic Walking w Słowenii. W 2011 roku nastąpiła zmiana nazwy na ZVEZA ZA NORDIJSKO HOJO SLOVENIJE, której przewodzi prezydent Janez Lipec.

ZNHS jest członkiem pozarządowej Światowej Organizacji Sportu dla Wszystkich (TAFISA), wspieranej i uznawanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Światową Organizację Zdrowia WHO i od 2016 roku jest członkiem międzynarodowej organizacji ENWO.

W czasie, kiedy Zveza ZNHS działała, było około 400 wykwalifikowanych instruktorów nornic walking, którzy nauczyli nw około 10 000 Słoweńców, używając systemu ” 10 kroków INWA “. Od 2015 r. większość aktywnych instruktorów i przewodników prowadziła proces kształcenia w ramach SZS (Słoweńskie Stowarzyszenie Narciarskie) i posiadała licencję słoweńską. Jako instruktorzy nornic wal king i biegów narciarskich mogą samodzielnie prowadzić zajęcia obu dyscypin.

Cele ZNHS

Promowanie aktywności fizycznej wśród społeczeństwa i przyczynianie się do rozwoju nordic walking i rekreacji w Republice Słowenii, wraz z następującymi zadaniami: • dbanie o poziom pracy zawodowej w organach ZNHS i wśród członków; • promowanie rekreacji sportowej, której celem jest utrzymanie i budowanie zdrowia wśród ludzi, co postrzegamy jako dobre i aktywne wykorzystanie wolnego czasu; • rozwijanie i wzmacnianie kontaktów z organizacjami i organizacjami sportowymi w Słowenii i za granicą.

Słowenia – www.znhs.si

Niemcy – www.gnfa.de

Polska – www.pfnw.eu

Austria – www.nwo.at

Białoruś – www.bfnw.by

Włochy – libertasnordicwalking.it